Valseter pensjonat - Kulturminnefondet (2023)

Musikkprodusent Amund Bjørklund (44) og kona, tidligere supermodell Sunniva Stordal (40), gleder seg stort til de kan gjenåpne det gamle pensjonatet på Valseter.

Skrevet av Kristin Veskje, Gudbrandsdølen Dagningen

– Jeg tenker på mine tippoldeforeldre og hvilken guts de må ha hatt som satte opp dette stedet. Det er en god følelse å kjenne på, det å kunne gjenreise noe de skapte, sier Bjørklund.

Plateprodusenten, låtskriveren og nyslått pop-professor ved Høgskolen LIMPI på Lillehammer overtok det falleferdige pensjonatet på Valseter, som ligger et lite stykke innenfor Gålå i Sør-Fron, i 2016. Et sted som har vært i hans families eie siden det ble reist på slutten av 1800-tallet.

Både han og kona er sterkt knyttet til Gålå og har sammen gått inn i prosjektet med stort engasjement. Restaureringen startet for to år siden. Fasaden står ferdig. Her mangler det bare å finne fram til den riktige fargen. Eksperthjelp er i ferd med å se på de gamle fargene og lete fram til de riktige fargekodene. De gamle vinduene restaurert. Hver bit her er snudd og vendt på og satt i stand igjen. Det er rettet opp, laftet på nytt. Restaurert etter alle kunstens regler. I tett samarbeid med vernemyndighetene. Bygget var å betegne som en rønne. På folkemunne har det i flere tiår blitt omtalt som spøkelseshuset. I 1995 ville Sør-Fron kommune forlange riving.

Valseter pensjonat - Kulturminnefondet (1)

Man må nok være litt romantiker for å gå i gang med et prosjekt som dette, sier Amund Bjørklund og Sunniva Stordal. Pensjonatet på Valseter innenfor Gålå ble bygd på slutten av 1800-tallet, av Bjørklund sine tippoldeforeldre. Foto: Kristin Veskje

Bygd på 1800-tallet

Pensjonatet ble bygd på slutten av 1800-tallet og er en sjeldenhet i den norske fjellheimen. En av de få, hvis ikke den eneste, fjellturistbedriften som fortsatt står oppreist. Det var drift her fram til rundt 1950. Siden har stedet stått urørt og til forfall. Sakte, men sikkert har vær, vind og tiden gjort sitt.

(Video) 70 tallet del 3 b uten reklame

– Da jeg kom hit, og skulle overta, synes jeg huset var både snålt og fascinerende. Det er en god stemning i huset. Det har karakter. Det gjør dette ekstra givende. Men en må nok være romantiker for å gå i gang med dette. Han smiler. Og begge forsikrer – de har ikke angret.

– Det har skjedd mye nå, men dette tar tid. Vi var forberedt på det. Nå er vi ferdige utvendig, bortsett fra tilbygget som skal bygges på østsiden. Det skal det bli bad og badstu i andreetasje og et privat rom for oss i førsteetasje. Vi går over i en ny fase nå, med innredning og tekniske installasjoner. Håpet er å være ferdig neste høst (2021).

De gir gode ord til håndverkerne som gjør jobben. Det er sommerferie på bygget nå. Arbeidet skal i gang igjen i september. I tillegg til fellesrommene blir det ti soverom med til sammen 24 sengeplasser i andreetasjen. Hva kostnadene blir når alt står ferdig vet de ikke.

– Vi var klar over at det var en omfattende jobb. Det har ikke vært større overraskelser enn vi var forberedt på. Og, ja, det blir dyrere enn vi trodde. Ingen kunne gi oss kostnadsoverslag på dette. Vi har tatt avgjørelser og fulgt rådene vi har fått fra blant annet Riksantikvaren.

Vi har motstått fristelsen til å ta lettvinte løsninger. Men samtidig har vi prøvd å være nøkterne. Vi er ikke ekstravagante.

De viser rundt. De gamle vinduene gjør noe med stemningen her. Gamle tømmervegger er reparert. Råtne stokker er fjernet og nye satt inn.

Han gløtter opp mot det som skal bli hemsen. Her blir det ett rom. Han ser for seg skrivestue her.

Valseter pensjonat - Kulturminnefondet (2)

Dette er nok mitt favorittrom, sier Amund Bjørklund om dette rommet i andreetasje. Her er det høyt under taket og utsyn til setergrenda og Gålå. Foto:Kristin Veskje

Ny musikk

(Video) Historier - Trevarefabrikken

– Gjennom jobben som musikkprodusent har jeg helt klart et mål om å ha låtskriversamlinger her. Dette er et fantastisk sted å jobbe fra og jeg ønsker å bruke stedet til å skape ny musikk.

Han har samarbeidet med en rekke store artister, og står bak flere internasjonale hits. Blant annet Beyoncés låt «Irreplaceable». Han har også skrevet låter for artister som Jonas Brothers, Selena Gomez og Lionel Ritchie.

– Tar du med deg de store artistene hit? Beyoncé på Valseter for eksempel?

– Det får vi se. Han smiler.

– Bak panelet på kjøkkenet var tømmerkassa råtten. Her måtte det laftes opp på nytt. Det blir gjort ordentlig. Det er bygget som har fått diktere hva vi skulle gjøre. Her blir det nytt kjøkken. En gammel klebersteinspeis skal få bli. Lag med farger på tømmerveggene er skrapt fram. Fargevalget er noe av det vanskeligste og mest spennende nå. Veien går videre inn i spisesalen og stua. I det innerste rommet står det vesle som er igjen av gamle møbler fra pensjonattida.

– Da dørene ble stengt på pensjonatet, var huset fullt av møbler og det var dekketøy av alle slag. Det har blitt borte med årene, sier de.

Det snakkes om at folk har vært her med henger og hentet ut utstyr. Det får vi ikke gjort noe med. Det stor til nedfalls og mange trodde det bare var å ta det som var her. Det er historie.

– Det er historien som ligger her som gjør at vi satser på dette. Vi lette ikke akkurat etter et pensjonat på fjellet.

Valseter pensjonat - Kulturminnefondet (3)

Detaljer fra Valseter. Foto: Kristin Veskje

(Video) Skiing in Norway Harpefossen Gopro

– Driftige damer

Tippoldeforeldrene hans var Johan og Rønnaug Kjorstad. Rønnaug var søster med Anne Hov på Solbråsetra, som de har utsikt til fra pensjonatet. De er hovedgrunnen til at de gjør dette.

– Jeg tror det var to driftige damer som holdt på her. Det er et unikt sted. Der andre turiststeder har utviklet seg, har dette stått her som et tidsminne om turismen rundt århundreskiftet. Etter at mine oldeforeldre overtok ble det ingen aktiv satsing. Hans og Odd Kjorstad, som eide det i mange år, reddet bygget fra rivningsvedtaket. De sikret taket. Det berget en del.

Da jeg var fire år husker jeg at jeg var på besøk her. Da snek vi oss inn her og overnattet noen netter i ett av rommene som ble oppfattet som trygge. Det var ganske så spennende.

Familien har bodd og jobbet i Los Angeles og New York i flere år For et par år siden flyttet de hjem til Norge og bor nå i Oslo. Det ble med på å gjøre dette mulig. De bruker mye tid her. De ser seg rundt. Er fornøyd og gleder seg stort til å ta det i bruk.

– Men det med spøkelseshus?

Det begynner nok å miste spøkelsessjarmen nå, men vi er klar over ryktet. Det er mange som har skremt hverandre her.

Sunniva Stordal forteller også om barndomsminner fra Gålå. Foreldrene hennes hadde en vennefamilie på Vinstra og hun har vært på mange turer i området.

– At vi begge har et forhold til Gålå er viktig når vi har gått i gang med dette prosjektet, sier de.

– Folk er utrolig positive og det er stor interesse rundt dette. Det betyr mye for oss.

– Men hvordan skal stedet brukes når det står ferdig?

(Video) Det hendte på 50 tallet Del 1

– Vi er ikke i en livssituasjon der vi har tenkt å drive et aktivt pensjonat. Nå tenker vi først og fremst utleie av stedet til grupper, bedrifter, arrangementer. Vi vil ha en fleksibel drift. Så tenker vi å kanskje åpne litt om sommeren, så folk kan komme innom på en kaffekopp. Vi er egentlig i tenkeboksen på hvordan vi skal gjøre dette.

– Dette blir også et privat feriested for dere?

– Vi skal ha et rom her, så vi kan overnatte. Vi kommer til å være her en god del. Vi håper tilstrømmingen av folk til fjellet fortsetter, slik vi har sett i sommer og at det blir mye aktivitet. Det er det vi drømmer om. Vi gleder oss utrolig mye til å ta i bruk dette huset.

Valseter pensjonat - Kulturminnefondet (4)

Valseter Pensjonat ble bygd på slutten av 1800-tallet og ble drevet som seter og pensjonat fram til 1950. Foto: Kristin Veskje

Fakta

■ Valseter Pensjonat ble bygd på slutten av 1800-tallet og ble drevet som seter og pensjonat fram til 1950.

■ I 2012 hadde Petter Teige fra Sør-Fron og Ivar Bjørklund fra Tromsø planer om å bygge leiligheter på Valseter. Disse planene ble skrinlagt.

■ I 2016 overtok plateprodusent og låtskriver Amund Bjørklund fra Tromsø familiestedet.

■ Valseter vurderes til å ha regional og nasjonal verneverdi. Oppland fylkeskommune anser bygningen som et svært viktig kulturminne med stor dokumentasjons- og miljøverdi.

■ Bjørklund har blant annet fått støtte fra kulturminnefondet på vel 1 million kroner til restaureringen.

Artikkelen sto først på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen og Nordlys, august 2020.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/06/2023

Views: 5329

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.